Böcker

Böcker där jag står för alla bilder eller för huvuddelen av dem.

Bokomslaget på Alunda Gjuteri