Kyrkor i Sverige, interiörer

Ett urval ur mitt arkiv med kyrkbilder

Västerås domkyrka, Triumfkrucifix från 1300-talets början
Fläckebo kyrka, Västerås Stift, Altaret
Bottnaryds kyrka, Skara Stift, Takmålning
Rödeby kyrka, Lunds Stift, Gamla altartavlan från 1673
Fridlevstad kyrka, Lunds Stift, Gamla altartavlan från 1653
Gladhammar kyrka, Strängnäs Stift, Kyrkorummet mot altaret
Habo kyrka, Skara Stift, Predikstolen
Domkyrkan Uppsala, Johan III:s gravmonument
Härkeberga kyrka, Uppsala Stift, Livshjulet eller ”lyckans hjul” i vapenhuset
Härkeberga kyrka, Uppsala Stift
Tolfta kyrka, Uppsala Stift, Ängel med nyckelharpa
Växjö domkyrka, Kyrkorummet mot altaret
Vika kyrka, Västerås Stift. Pietá
Hedareds kyrka, Skara stift, Stavkyrka
Tving kyrka, Lunds Stift, Det medeltida altarskåpet