Runstenar

Några svenska runstenar ur mitt arkiv

Hårby-stenen, Uppland.
Rökstenen, Östergötland.
Runsten vid Övergrans kyrka, Uppland.
Runsten, Focksta, Upplands runinskrifter 876.
Runsten, Ryda Kungsgård, Upplands runinskrifter 839.
Runsten vid Övergrans kyrka, Uppland.
Runsten vid Hjälsta kyrka, Uppland.
Runsten, Boksta Backe, Upplands runinskrifter 855.
Runsten, Stora Ramsjö, Upplands runinskrifter 1174.
Runsten, Örsundaåns dalgång, Upplands runinskrifter 808.
Varpsundsstenen, Uppland.
Runsten inmurad i Kungs-Husby kyrka, Uppland.